ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία έργα που υλοποιήθηκαν από την ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΚΟ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Χαρακτηριστικό μας η συνέπεια, η ειλικρίνεια, η αντίληψη και η τεχνογνωσία.

Από το 1969 εξειδικευόμαστε στην σχεδίαση, την κατασκευή και την τοποθέτηση
κομψών και λειτουργικών επίπλων.