ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΓΟΝΔΟΛΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ