ΣΟΘ

Κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων στον Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης όπου εδρεύει στην Τσιμισκή 43. Μελέτη, σχεδιασμός, επίβλεψη: Θέμης Παπαγιαννόπουλος, Σίμος Ιχτιάρογλου