Εργαστήριο φαρμακείου κατασκευασμένο με γνώμονα τις ανάγκες του φαρμακοποιού.
Οι διαστάσεις της προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
Ο συνδυασμός των χρωμάτων είναι δικής σας επιλογής.
*Κατά την κατασκευή του λαμβάνεται υπόψιν και η σχετική νομοθεσία.